รถไฟไหม้ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง

by | ส.ค. 21, 2017 | ประกันรถยนต์ | 0 comments

รถไฟไหม้ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง

รถไฟไหม้ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง ? ข่าวรถไฟไหม้ยังมีให้เห็นกันบ่อยๆ กรณีนี้ประกันชั้น 1 , 2+ และ 2 จะคุ้มครองการเกิดไฟไหม้รถยนต์ในทุกกรณีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ส่วนประกันชั้น 3 และ 3+ จะไม่คุ้มครองในส่วนนี้นะคะ แต่จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

รถไฟไหม้ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในกรมธรรม์นั้น ไม่ว่าจะเป็นไฟไหมที่เกิดจากตัวของรถยนต์เอง หรือไหม้เพราะสาเหตุใดๆ ก็ตาม ความรับผิดชอบที่ประกันจะดูแลให้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

รถเสียหายสิ้นเชิงหรือรถเสียหายหนัก จนไม่สามารถซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ โดยความเสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ขึ้น ถ้าทุนประกันภัยรถยนต์ต่ำกว่า 80% ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงสำหรับค่าสินไหมทดแทน บ. ประกันจะจ่ายเต็มจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

รถยนต์ได้รับความเสียหาย คือรถที่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันว่าจะให้ซ่อมหรือเปลี่ยนเป็นรถที่มีสภาพเดียวกัน หรือจะให้ชดเชยเป็นเงินแทนก็ได้ แล้วแต่ข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้รวมทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์ที่เกิดเหตุด้วย

สำหรับรถยนต์ติดแก็สหากเกิดไฟไหม้มีประกันชั้น 1,2+ และ 2 ที่ให้ความคุ้มครอง โดยตอนที่ตกลงทำประกันต้องทำเอกสารแจ้งให้บ. ประกันทราบว่ารถยนต์ติดตั้งแก็สไว้ รวมถึงแจ้งไปยังกรมขนส่งทางบกด้วย และต้องติดตั้งถังแก็สที่ได้มาตราฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) และอื่นๆ ที่บอกไว้ในกรมธรรม์ค่ะ

ประกันรถยนต์รถไฟไหม้ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง