พายุ!! อุบัติเหตุป้ายโฆษณาหล่นใส่ “รถพัง” “บาดเจ็บ” ใครรับผิดชอบ?

by | ต.ค. 31, 2016 | ประกันรถยนต์ | 0 comments

เห็นข่าวกันบ่อยๆ เวลาที่ฝนตกหนัก พายุถล่ม แล้วป้ายโฆษณาหล่นมาทับใส่รถพังเสียหาย แถมยังได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วย อย่างนี้ใครจะจ่ายทั้งค่าซ่อมรถ และรับผิดชอบ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อรักษาเรา? เรามีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

พายุครั้งนี้ สามารถแยกเคลมเป็น 2 กรณี

(1) การซ่อมรถที่พังจากอุบัติเหตุครั้งนี้

รถที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้นั้น ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมให้ทั้งหมด แต่หากทำประกันภัยชั้น 2, ประกันภัยชั้น 3 ความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมในส่วนความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อย่างนี้แนะนำให้ไปเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทป้ายโฆษณาโดยตรงค่ะ เพราะว่าเจ้าของป้ายโฆษณาอาจทำประกันภัยความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดแก่ป้ายโฆษณา และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากป้ายโฆษณาได้

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ซึ่งป้ายโฆษณาจะทำการประกันภัยไว้ 2 ส่วนคือ

  1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดแก่ป้ายโฆษณา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณา ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากเหตุภายนอก อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือจากการลักทรัพย์
  2. ความเสียหายต่อความบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลภายนอก หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากป้ายโฆษณา

อีกอย่าง ถ้าเลือกจะเรียกค่าซ่อมรถจากบริษัทประกันภัยรถยนต์แล้ว จะไม่สามารถเรียกค่าซ่อมจากบริษัทประกันภัยป้ายโฆษณา สรุปคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะ

(2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

จะมีรูปแบบการเรียกร้องได้คือ เรียกร้องได้จากบริษัทประกันภัยป้ายโฆษณา แต่ถ้ายังไม่ครบถ้วนตามที่เสียหายจริง ก็สามารถจะเรียกร้องเอาจากบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ในส่วนที่ยังไม่คุ้มกับความเสียหายได้อีก

ในทางกลับกัน ถ้าเลือกจะเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์แต่ยังไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่เสียหายแล้ว ก็สามารถจะเรียกร้องเอาจากบริษัทที่รับประกันภัยโฆษณาในส่วนที่ยังไม่คุ้มกับความเสียหายได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทที่รับประกันรถยนต์ได้ครบถ้วนตามที่เรียกร้องไปแล้ว ก็ไม่สามารถเรียกร้องเอากับบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณาได้อีก และสิทธิที่จะเรียกร้องเอากับบริษัทที่รับประกันภัยป้ายโฆษณาได้นั้น ได้โอนไปเป็นของบริษัทที่รับประกันภัยรถยนต์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880

แต่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวท่านและรถ ก็หลีกเลี่ยงการจ่ายใกล้ป้ายโฆษณาในช่วงฤดูมรสุมนะคะ


เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการประกันภัยรถยนต์ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และประกันชั้น3 คลิกเว็บไซต์ https://www.directasia.co.th หรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ โทร 02-767-7777

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์พายุ!! อุบัติเหตุป้ายโฆษณาหล่นใส่ “รถพัง” “บาดเจ็บ” ใครรับผิดชอบ?