ไดเร็ค เอเชีย เข้ารอบการแข่งขัน The Best Thailand Contact Center Awards 2015


การซื้อประกันภัยรถยนต์กับ ไดเร็ค เอเชีย ช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถทำได้คือ การโทรสอบถามและสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์หรือ Call Center ซึ่งจะมีพนักงานที่ได้รับการอบรมทั้งในเรื่องของการเป็นพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีและความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์มาเป็นอย่างดีพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาเกี่ยวกับบริการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของระบบไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร รูปแบบและขั้นตอนการให้บริการ ตลอดจนทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้ในวันนี้ บริษัท ไดเร็คเอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน The Best Thailand Contact Center Awards 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association) หรือ TCCTA เป็นสมาคมวิชาชีพด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร จัดตั้งขึ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจศูนย์บริการ วิชาชีพ และความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือ Call Center ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม Call Center ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยกระดับมาตรฐานของบุคลากรและองค์กรให้เป็นมืออาชีพ ทางสมาคมจึงได้จัดการแข่งขัน The Best Thailand Contact Center Awards 2015 ขึ้น ซึ่ง ไดเร็ค เอเชีย ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ…

– ประเภท Corporate

– ประเภท Government

– ประเภท Individual

ในการแข่งขันทางสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center จากหลายสถาบัน ทั้งกรรมการจากสมาคม TCCTA, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สถาบันวิชาการ TOT Academy, และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จะร่วมกันประเมินผู้เข้าแข่งขันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน Hardware, Software, People, Process, Facility, Management และ Customer Satisfaction โดยมีการตรวจสอบและประเมินผลภายในสถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายอย่างละเอียดก่อนที่จะประเมินและตัดสินว่าผู้แข่งขันรายใดบ้างที่ผ่านเข้ารอบและได้รับการรับรองให้เป็นผู้ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือ Call Center ที่มีคุณภาพ

จากการได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของคณะกรรมการ ไดเร็ค เอเชีย มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทและทีมงานทุกคนสำหรับการได้ผ่านเข้ารอบและได้รับการรับรองให้เป็นผู้ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือ Call Center ที่มีมาตรฐาน

การรับรองนี้ไม่เพียงเป็นกำลังใจให้กับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่การันตีนว่า ไดเร็ค เอเชีย จะให้บริการที่มีคุณภาพเช่นนี้กับลูกค้าตลอดไป

 


การันตีราคาดี ผ่อนสบาย 0% 10 เดือน


ไม่มีเวลาเช็คเบี้ย? ปรึกษากับเราโดยตรงที่นี่