มกราคม 2020 – บล็อกไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย (Directasia Thailand)