พฤศจิกายน 2019 – บล็อกไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย (Directasia Thailand)