เมษายน 2017 – บล็อกไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย (Directasia Thailand)