โทรเลย ประกันภัยรถยนต์ราคาดี

ประกันรถยนต์เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ออนไลน์ เบี้ยคุ้มค่า คุ้มครองครอบคลุม

 • ประกันภัยรถยนต์ ผ่อน 0% 10 งวด
 • การันตีมาไว 30 นาที
 • ฟรี! โค้ดน้ำมันสูงสุด 1,500.-
  เมื่อซื้อประกันชั้น 1*

ปรึกษาเรื่องการซื้อประกันภัยรถยนต์กับเราโดยตรง!
อายุใบขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขี่หลัก
ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท

ประกันรถยนต์มี 2 ประเภท คือ

1.ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เป็นประกันรถที่ คปภ. กำหนดให้เจ้าของรถยนต์ทุกคันต้องทำ เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้กระทั่งคนเดินถนน คุ้มครองครอบคลุมการสูญเสียอวัยวะ สูญเสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ ต่อรถยนต์ทั้งของคุณหรือของบุคคลอื่น

2.ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นประกันรถยนต์ทางเลือกที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นและครอบคลุมทั้งตัวรถยนต์และตัวบุคคล มีประกันรถยนต์ให้เลือกตั้งแต่ ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และประกันรถยนต์ชั้น 3 โดยประกันรถยนต์แต่ละชั้นจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองสูงสุด เรียงลงมาถึงประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่ให้ความคุ้มครองต่ำสุด

ประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ไอคอนประกันชั้น 1
ประกันชั้น 1
ไอคอนประกันชั้น 1 เซฟ
ประกันชั้น 1 เซฟ
ไอคอนประกันชั้น 2+
ประกันชั้น 2+
ไอคอนประกันชั้น 3+
ประกันชั้น 3+
ไอคอนประกันชั้น 2
ประกันชั้น 2
ไอคอนประกันชั้น 3
ประกันชั้น 3

ตารางเปรียบเทียบประกันรถยนต์

คุ้มครอง 1 1s 2+ 3+ 2 3
รับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รถชนรถแบบมีคู่กรณี
รถชนรถแบบไม่มีคู่กรณี*
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
สูญหาย/ไฟไหม้
บริการรถยก
ความเสียหายต่อกระจก
อุปกรณ์ตกแต่ง**
ความเสียหายจากภัยก่อการร้าย**

หมายเหตุ
*ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/เหตุการณ์
**สำหรับกรมธรรม์ประกันรถชั้น 1 บางประเภท

ประกันรถยนต์แต่ละประเภทคุ้มครองอะไรบ้าง

ถ้ากำลังหาประกันรถยนต์ ไดเร็ค เอเชีย ให้คุณเลือกประกันรถยนต์ เช็คราคาประกันรถยนต์และการคุ้มครองได้ก่อนตัดสินใจทำประกัน

ประกันรถยนต์ชั้น 1 และ 1 เซฟ

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี สูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.) สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่สามารถระบุคู่กรณีได้ ตามทุนประกันภัย
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุด้วยตัวเอง (ไม่มีคู่กรณี) จากการชน ตามทุนประกันภัย
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกหรือจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, และลมพายุ) ตามทุนประกันภัย
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย (จากเพลิงไหม้ และสูญหาย) ตามทุนประกันภัย
 • ค่าเสียหายส่วนแรก ในกรณีเป็นฝ่ายผิด 0 - 7,000 บาท
 • ค่าเสียหายส่วนแรก เมื่อเกิดเหตุแบบไม่มีคู่กรณี 0 - 7,000 บาท (ชั้น 1 เซฟ 3,000 - 5,000 บาท)
 • บริการรถยกกรณีเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 20% ของค่าซ่อมรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภัยภาคสมัครใจที่ให้ ความคุ้มครองทั้งตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากค่าชดเชยจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) โดยค่าเสียหายดังกล่าวบริษัทฯ จะจ่ายให้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้ นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองครอบคลุม มากกว่าประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด ดังนี้

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์แบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, และลมพายุ)
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุเพลิงไหม้ และสูญหาย

เนื่องจากประกันรถยนต์ชั้น 1 แตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ ตรงที่ “คุ้มครองรถยนต์กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี” ทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 1 โดดเด่นกว่าประกันรถยนต์ชั้นอื่นๆ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับใคร

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับผู้ที่ใช้งานรถยนต์บ่อยครั้ง วิ่งทางไกล หรือใช้งานเป็นประจำ หรือ ผู้ขับขี่ที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับการควบคุมรถยนต์หรือมือใหม่หัดขับ เพราะจะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทั้งแบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี โดยอายุรถยนต์ที่ทำประกันต้องไม่เกิน 14 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 2+

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี สูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.) สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่สามารถระบุคู่กรณีได้ ตามทุนประกันภัย
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกหรือจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, และลมพายุ) ตามทุนประกันภัย
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย (จากเพลิงไหม้ และสูญหาย) 150,000 - 350,000 บาท
 • ค่าเสียหายส่วนแรก ในกรณีเป็นฝ่ายผิด 0 - 2,000 บาท
 • บริการรถยกกรณีเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 20% ของค่าซ่อมรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คืออะไร

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ คือ ประกันภัยที่คุ้มครองแบบเฉพาะภัย ประกันที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกันกับ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ในราคาที่ประหยัดขึ้น ซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะรถชนรถเท่านั้น โดยประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้คุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์แบบมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บ, และลมพายุ)
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุเพลิงไหม้ และสูญหาย

ประกันรถยนต์์ชั้น 2+ เหมาะกับใคร

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เหมาะกับผู้ที่ใช้งานรถยนต์บ่อยครั้ง วิ่งทางไกล หรือใช้งานเป็นประจำ หรือ ผู้ที่ขับขี่อย่างชำนาญ เพราะจะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะแบบที่มีคู่กรณีเท่านั้น โดยอายุรถยนต์ที่ทำประกันต้องไม่เกิน 19 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 3+

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี สูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.) สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่สามารถระบุคู่กรณีได้ ตามทุนประกันภัย
 • ค่าเสียหายส่วนแรก ในกรณีเป็นฝ่ายผิด 2,000 บาท
 • บริการรถยกกรณีเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 20% ของค่าซ่อมรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คืออะไร

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ คือ ประกันรถยนต์ที่โดดเด่นด้านความคุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดเหตุแบบมีคู่กรณี อาทิ

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์แบบมีคู่กรณี

ประกันรถยนต์์ชั้น 3+ เหมาะกับใคร

ประกันรถยนต์ 3+ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถยนต์น้อยเป็นบางครั้งบางคราว ผู้ที่ขับขี่อย่างชำนาญ เพราะจะคุ้มครองความเสียหายต่อ ตัวรถยนต์เฉพาะแบบที่มีคู่กรณีเท่านั้น โดยอายุรถยนต์ที่ทำประกันต้องไม่เกิน 15 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 2

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี สูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.) สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย (จากเพลิงไหม้ และสูญหาย) ตามทุนประกันภัย

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คืออะไร

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คือ ประกันรถยนต์ที่โดดเด่นด้านความคุ้มครองความเสียหายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และสูญหาย

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุเพลิงไหม้ และสูญหาย

ประกันรถยนต์์ชั้น 2 เหมาะกับใคร

ประกันรถยนต์ชั้น 2 เหมาะกับ ผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์หรือจอดไว้เฉยๆ ที่บ้าน แต่ยังต้องการความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากเหตุเพลิงไหม้ และโจรกรรม โดยอายุรถยนต์ที่ทำประกันต้องไม่เกิน 15 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 3

 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี สูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.) สูงสุด 10,000,000 บาท/ครั้ง

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คืออะไร

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คือ ประกันรถยนต์ที่โดดเด่นด้านความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเมื่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด

 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

ประกันรถยนต์์ชั้น 3 เหมาะกับใคร

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์ แต่ยังต้องการความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เมื่อเป็นฝ่ายผิด โดยอายุรถยนต์ที่ทำประกันต้องไม่เกิน 30 ปี

ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์กับ ไดเร็ค เอเชีย?

ไอคอน 10 ปี

ดูแลรถของคนไทยมากกว่า 10 ปี

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณด้วยประสบการณ์การเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 10 ปี

ไอคอนคุ้มครองความเสียหาย

คุ้มครองความเสียหายสูงสุด 10 ล้านบาท

ไดเร็ค เอเชีย คุ้มครองความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.สูงสุดถึง 10 ล้านบาท

ไอคอน 30 นาที

ถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที

อุ่นใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะ ไดเร็ค เอเชีย พร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไป ช่วยเหลือถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที รับฟรี! โค้ดเติมน้ำมัน 1,000 บาท หากเกินเวลา*

ไอคอนเบี้ย

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4XX บาท/เดือน

ประกันภัยรถยนต์ ไดเร็ค เอเชีย เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4XX บาท/เดือน

ไอคอนซ่อม

ซ่อมให้จนกว่าจะพอใจ

ไดเร็ค เอเชีย การันตีคุณภาพงานซ่อมทุกจุด ซ่อมให้จนกว่าคุณจะพอใจ

ไอคอนปรับแต่งค่า

ปรับแต่งค่าเบี้ยประกันได้ตามสไตล์คุณ

คุณสามารถปรับแต่งราคาเบี้ยประกันภัยได้ตาม สไตล์การใช้รถของคุณได้อย่างอิสระ

ไอคอนอู่และศูนย์ซ่อม

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือกว่า 1,000 แห่ง

ไม่ว่าจะอยู่จุดในของประเทศไทย ไดเร็ค เอเชีย ก็มีอู่และศูนย์ซ่อมในเครือที่ได้ การรับรองมาตรฐานกว่า 1,000 แห่ง

ไอคอนผ่อน 0%

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ทำประกันรถกับ ไดเร็ค เอเชีย รับสิทธิ์ผ่อนสบายๆ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ไม่กันวงเงิน ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้

*เฉพาะอุบัติเหตุเกิดในกรุงเทพฯ หรือ ในอำเภอเมืองทั่วไทย , รถชนรถ และแจ้งทันทีหลังเกิดเหตุ โดยมีคู่กรณีอยู่ด้วย

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ฟรี คลิก!

รีวิวจากลูกค้า

คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าที่มีการให้บริการจาก ไดเร็ค เอเชีย

4.6 / 5
(2,217+ ความคิดเห็น)

ซื้อประกันรถยนต์ จ่ายง่าย คุ้มครองทันที*

หาประกันรถยนต์ใหม่ เริ่มต้นที่เช็คราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เลือกปรับกรมธรรม์ตามต้องการ แล้วสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์หาเราได้โดยตรง

ไอคอนเช็คเบี้ยประกัน

เช็ค

เช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ หรือโทร

ไอคอนเลือกความคุ้มครอง

เลือก

เลือกปรับความคุ้มครองได้ตามใจ

ไอคอนชำระเงิน

จ่าย

บัตรเครดิต, เดบิต หรือชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ไอคอนคุ้มครอง

คุ้มครอง

เริ่มคุ้มครองทันทีเมื่อชำระเบี้ยประกัน

ไอคอนการจัดส่ง

จัดส่ง

ได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงหลังจากชำระเบี้ยประกันภัย*

ประวัตินายหน้าบริษัทประกันภัยรถยนต์ ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย

โลโก้ไดเร็คเอเชีย

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) เป็นนายหน้าประกันภัยดำเนินธุรกิจ ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Direct Asia Insurance (Singapore) Pte Ltd

ต่อมาในปี 2014 บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Hiscox Group ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับโลกที่ถูกก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 1901

นอกจากนี้ ไดเร็ค เอเชีย ยังมี บริษัท ไดเร็ค เอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่เป็นทีมช่วยเหลือด้านการเคลมโดยเฉพาะ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมช่วยเหลือคุณและให้คำปรึกษาคุณในด้านราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุด รวมถึงการรับบริการที่ดีที่สุดจากเรา เพราะภารกิจในใจเราคือ “การส่งเสริมประสบการณ์ในการซื้อประกันรถยนต์ ที่ราคาคุ้มค่า ให้ความคุ้มครองสูงสุด และดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ”

พาร์ทเนอร์ของเรา

ไดเร็ค เอเชีย ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านการรับประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้ความคุ้มครอง
และช่วยเหลือในการประกันภัยรถยนต์ของท่านให้ครอบคลุมมากที่สุด

โลโก้ฟอลคอนประกันภัย
โลโก้เมืองไทยประกันภัย
โลโก้แอกซ่า

สอบถามเรื่องประกันรถยนต์

ทำไมต้องซื้อประกันรถยนต์กับ ไดเร็ค เอเชีย

Q: ทำไมถึงต้องทำประกันภัยรถยนต์

Q: ประกันรถยนต์ของ ไดเร็ค เอเชีย เหมาะกับใคร

Q: ทำไมถึงต้องเลือกซื้อประกันภัยกับ DirectAsia

Q: จะซื้อประกันรถยนต์ต้องมีคุณสมบัติอะไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

Q:ชำระเงินค่าประกันรถยนต์ช่องทางไหนได้บ้าง?

Q: ประกันรถยนต์ ไดเร็ค เอเชีย สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?

Q: ทำประกันรถยนต์ได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง?

Q: พ.ร.บ หมดอายุ เคลมประกันรถได้หรือไม่??

Q: ตรวจสภาพรถ ตรอ. คืออะไร?

Q: เคลมประกันรถยนต์กับ ไดเร็ค เอเชีย ได้ยังไงบ้าง ?

Q: ติดต่อ ไดเร็ค เอเชีย ทางไหน?

รางวัลการันตีคุณภาพและบริการประกันภัยรถยนต์ที่ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทยเราได้รับจากทั่วเอเชีย

รูปรางวัลการันตีบริษัทประกันภัยรถยนต์

TCCTA Contact Center Awards

Best Effective Technology Contact Center, 2021
Best Work Flow Contact Center, 2021
Best Facility Contact Centre, 2016
Best Marketing Contact Centre, 2015

รูปได้รับรางวัลระดับสากล

International Business Magazine

Best Online Insurance Thailand, 2021

รูปรางวัลการันตี Top Brand 2015 Winner

Insurance Asia Awards

Motor Insurance Initiative of the Year, 2021

QRcode เพิ่มเพื่อน

แอด โลโก้ LINE LINE Official Account วันนี้

ทราบโปรโมชันดีๆ ก่อนใคร แสกน หรือ คลิกเลย!

ID: @directasiathailand