ส่งต่อบัตรเติมน้ำมันให้เพื่อน 500 บาท !! ไม่จำกัดจำนวน !

Offer Details:
  • สำหรับการซื้อผ่าน 02-767-7777 เท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ เพียงอ้างอิงหมายเลขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ซื้อกับไดเร็คเอเชีย ( MT Number) และซื้อประกันรถยนต์รวมมูลค่า 12,000 บาทขึ้นไป
  • รับฟรี!เติมน้ำมันปตท.มูลค่า 500 บาทใช้ได้ที่สถานีน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ
  • หมายเลขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ซื้อกับไดเร็คเอเชีย (MT Number) สามารถเป็นกรมธรรม์ปีปัจจุบัน หรือ หมดอายุไปแล้วก็ได้
  • สำหรับกรมธรรม์ที่ออกระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆอีกได้
  • บัตรเติมน้ำมัน 500 บาท 2 ใบ จะนำส่งตามที่อยู่ที่ส่งกรมธรรม์ของลูกค้าทั้ง 2 ท่าน ( ท่านละ 1 ใบ ) หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 15-30 วัน
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ลูกค้าจะต้องนำส่งบัตรของขวัญคืนให้กับบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง