ลูกค้าไดเร็คเอเชียที่ซื้อกรมธรรม์เพิ่ม รับบัตรเติมน้ำมัน อีก 1,000 บาท !!

รายละเอียด:
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์กับไดเร็คเอเชียและซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันอื่นเพิ่มเติมที่มีมูลค่า 12,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับกรรมธรรม์ใหม่เท่านั้น กรรมธรรม์ต่ออายุไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • โดยจะต้องติดต่อมาที่ 02-767-7777 บอกหมายเลขกรมธรรม์ที่ถืออยู่ปัจจุบัน และชื่อ-นามสกุลผู้ถือกรมธรรม์ทั้ง 2 ใบจะต้องตรงกัน
  • บัตรเติมน้ำมันปตท. ใช้ได้ที่ปั๊มปตท.ทุกสาขา มีอายุถึง 31 ธ.ค. 2560
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • ของรางวัลจะนำส่งหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง