โทร เช็ค ช้อป! แค่เช็คเบี้ยประกันรถ ลุ้นช้อปฟรีทุกวัน

Central Gift Card มูลค่า 1,500 บาท รวม 47 รางวัล รวมมูลค่า 70,500 บาท

 

เงื่อนไข :

 1. การได้รับสิทธิ์ :
  • a. ชั้นที่ 1 : ผู้โทรติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์และได้รับใบเสนอราคาจากไดเร็คเอเชีย ผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 10 ต.ค. 2560 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ทันที จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนรถ
  • b. ชั้นที่ 2 : ผู้โทรติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์ มีการอ้างอิงหมายเลขใบเสนอราคาของผู้ที่เคยโทรเช็คเบี้ยประกันรถยนต์กับทางไดเร็คเอเชียแล้วนั้น ผู้โทรติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์และได้รับใบเสนอราคา จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ทันที จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนรถ ส่วนผู้ที่ถือสิทธิ์หมายเลขใบเสนอราคาที่มีการใช้อ้างอิง จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 1 สิทธิ์ จำกัด 5 สิทธิ์ต่อ 1 ทะเบียนรถ
  • c. ชั้นที่ 3 : ผู้เอาประกันและชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 25 ส.ค.-10 ต.ค. 2560 และมีวันเริ่มคุ้มครองไม่เกิน 90 วันนับจากวันทำประกัน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชคพิเศษอีก 10 สิทธิ์ จำกัด 15 สิทธิ์ต่อ 1 ทะเบียนรถ ( สำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกชนิดยกเว้นพรบ. และสิทธิ์จะถูกยกเลิกหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อน10 ต.ค. 2560 )
  • d. ชั้นที่ 4 : ทุกใบเสนอราคาที่ติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 10 ต.ค. 2560 มีสิทธิ์ร่วมลุ้นทุกวันตลอดช่วงเวลา ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำอีก
 2. ของรางวัล คือ Central Gift Card มูลค่า 1,500 บาท รวม 47 รางวัล รวมมูลค่า 70,500 บาท
 3. ระยะเวลาร่วมรายการ คือ วันที่ 25 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 10 ต.ค. 2560
 4. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสิน , สักขีพยาน และจะติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์หลังจากได้รายชื่อผู้โชคดี จากนั้นจะประกาศให้ทราบผ่านทาง DirectAsia Thailand Facebook การจับรางวัลมีทั้งหมด จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ :
  • • ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2560
  • • ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2560
  • • ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กันยายน 2560
  • • ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2560
  • • ครั้งที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2560
  • • ครั้งที่ 6 วันที่ 7 ตุลาคม 2560
  • • ครั้งที่ 7 วันที่ 12 ตุลาคม 2560
 5. พนักงาน DirectAsia จะจับรางวัลจากหมายใบเสนอราคา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่สามารถแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ตามเงื่อนไข คือ บัตรประชาชนที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันกับชื่อเจ้าของทะเบียนรถยนต์ในใบเสนอราคาประกันรถยนต์ ที่ได้รับรางวัล
 6. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ที่ บริษัท ไดเร็คเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 25 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560( ในวันและเวลาทำการของบริษัท ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาเรื่องการจัดให้รายชื่อสำรองรับรางวัลแทน
 7. บริษัทจะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี
 8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 9. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิส จำกัด รวมถึงพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมชิงรางวัลได้
 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง