มีกล้อง มีเฮ! แถมได้เติมน้ำมันฟรี สูงสุด 2,500 บาท !!

ฟรี!บัตรน้ำมัน 2,500 บาท เมื่อซื้อประกัน 25,000 บาทขึ้นไป

ฟรี!บัตรน้ำมัน 2,000 บาท เมื่อซื้อประกัน 20,000-24,999 บาท

ฟรี!บัตรน้ำมัน 1,000 บาท เมื่อซื้อประกัน 10,000-19,999 บาท

ฟรี!บัตรน้ำมัน 500 บาท เมื่อซื้อประกัน 5,999-9,999 บาท

เงื่อนไข:
  • สำหรับลูกค้าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท ที่ติดตั้งกล้องติดรถยนต์รุ่นใดก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องยืนยันสิทธ์โดยการนำส่งหลักฐานการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ มาที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล
  • โปรโมชั่นใช้ได้ทั้งลูกค้ากรมธรรม์ใหม่และกรมธรรม์ต่ออายุ
  • โปรโมชั่นมีผล ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น
  • โปรโมชั่นใช้ได้กับทั้งการซื้อออนไลน์และผ่าน 02-627-7777
  • ของรางวัลคือบัตรเติมน้ำมันปตท.ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2560 ที่สถานีน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ
  • ของรางวัลจะนำส่งทางไปรษณีย์ โดยจะส่งแยกกับเอกสารกรมธรรม์ และส่งหลังจากที่ลูกค้ายืนยันสิทธิ์ภายใน 15-30 วัน
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆอีกได้
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ลูกค้าจะต้องนำส่งบัตรของขวัญคืนให้กับบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ฟรี! คลิกเลย!
 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง