โปรแรงรับหน้าฝน ซื้อประกันชั้น 1 มูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี! บลูทูธไร้สายติดรถยนต์ Nulaxy Bluetooth Transmitter มูลค่า 790 บาท
พร้อมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท รวมมูลค่า 1,290 บาท

เงื่อนไข:
  • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มูลค่ารวม 15,000 บาทขึ้นไปที่ซื้อและชำระค่าเบี้ยผ่านเวบไซต์ www.DirectAsia.co.th ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับกรรมธรรม์ใหม่เท่านั้น กรรมธรรม์ต่ออายุไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของรางวัลและบัตรเติมน้ำมัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย ลูกค้าสามารถเลือกซื้อกรรมธรรม์ผ่านทางเวบไซต์และเลือกใช้สิทธิ์โปรโมชั่นได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อการซื้อกรรมธรรม์ 1 ฉบับ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  • บัตรเติมน้ำมันปตท. ใช้ได้ที่ปั๊มปตท.ทุกสาขา มีอายุถึง 31 ธ.ค.2560
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้กับผู้อื่นได้
  • ของรางวัลจะนำส่งหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ลูกค้าจำเป็นต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ ในสภาพเดิม มิฉะนั้นลูกค้ายินยอมจะรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีสินค้าหรือของแถมชำรุดหรือเสียหายตามมูลค่าสินค้าเดิมหรือตามที่ตกลงกับบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
ซื้อประกัน คลิกที่นี่
 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง