การเคลมประกันกรณีไม่มีคู่กรณี


เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยกันมาก ต้องทำอย่างไรเมื่อต้องเคลมทำประกันโดยไม่มีคู่กรณี ทั้งโดนขับชนแล้วหนี ขับชนต้นไม้ กำแพง กระถางต้นไม้ข้างทาง เลยไม่รู้ว่าจะหาคู่กรณีมารับผิด แล้วประกันจะรับเคลมหรือเปล่า?

ตามปกติแล้วบริษัทประกันภัยต่างๆ ต้องมีการกำหนดความคุ้มครองไว้แล้ว  ซึ่งเราก็ทำตามขั้นตอนปกติ ขั้นตอนแรกคือโทรแจ้งบริษัทประกันภัยที่ทำไว้ แล้วบอกรายละเอียดของอุบัติเหตุเพื่อให้ดำเนินการเรื่องเคลมรถ บอกกับประกันภัยรถด้วยว่าต้องการเคลมจุดไหนของรถบ้าง บอกเวลา สถานที่เกิดเหตุ และลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขั้นตอนทุกอย่างทำเหมือนกับการแจ้งเคลมแบบมีคู่กรณีเลย จากนั้นให้ขอหมายเลขเคลมบริษัทเพื่อเอารถเข้าไปซ่อมกับอู่ที่เราตกลงไว้กับบริษัทประกันภัยนั้นๆ ว่าจะซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ ถ้าเป็นกรณีรถชนกับ ต้นไม้ ขอบถนน กำแพง ฯลฯ ทำให้รถเกิดความเสียหาย ประกันภัยบางแห่งไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) แต่ต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึง ลักษณะการเกิดเหตุ วัน เวลา และสถานที่ได้อย่างชัดเจนแต่ในกรณีที่มีคนเสียชีวิต จะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นกฎหมายเอาผิดคนหนี กลายเป็นคดีอาญา กฎหมายมาตรา 78

“เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน”

สำหรับกรณีนี้ถ้าทำประกันภัยรถกับไดเร็ค เอเชีย คือต้องทำประกันชั้น 1 เท่านั้น เช่น จำทะเบียนรถของคู่กรณีได้เมื่อแจ้งความกับตำรวจจะไม่เสียค่าเสียหายในส่วนแรก (Excess) แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้ง แต่จะต้องเสียค่าเสียหาส่วนแรก (Excess)  นั้นคือ เป็นการยินยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามความสมัครใจสำหรับลูกค้าที่มีความมั่นใจว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ขับรถที่มีความประมาทที่ผ่านมาไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือประวัติการแจ้งเคลมเลยลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองได้

การเลือกรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองนี้ ถือเป็นความยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถหรือผู้ถือกรมธรรม์ร่วมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกลง ส่วนจะถูกลงเท่าไรขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรับความเสียหายส่วนแรกครั้งละเท่าไร

สำหรับลูกค้า ไดเร็ค เอเชีย สามารถแจ้งอุบัติเหตุได้ที่เบอร์ 02-627-7777 เจ้าหน้าที่จะถึงจุดเกิดเหตุภายใน 30 นาที และอนุมัติสั่งซ่อมภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ