ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) คืออะไร ต้องจ่ายในกรณีไหนบ้าง


ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเสียหายส่วนแรกก่อนว่ามีแบบไหนบ้าง

โดยค่าเสียหายส่วนแรกนั้นมี 2 แบบด้วยกัน คือ

  1. ค่าเสียหายส่วนแรกตามการเลือกรับ (Deductible)
  2. ค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข (Excess)

ค่าเสียหายส่วนแรกตามการเลือกรับ (Deductible)

เป็นการยินยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามความสมัครใจ สำหรับลูกค้าที่มีความมั่นใจว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ขับรถที่มีความประมาทที่ผ่านมา ไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือประวัติการแจ้งเคลมเลยลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองได้ การเลือกรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองนี้ ถือเป็นความยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถหรือผู้ถือกรมธรรม์ร่วมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้ถูกลง

ส่วนจะถูกลงเท่าไรขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรับความเสียหายส่วนแรกครั้งละเท่าไร โดยการซื้อประกันกับ ไดเร็ค เอเชีย ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกครั้งละ 2,000, 3,000, 5,000 หรือ 7,000 บาทสมมุติว่าถ้าลูกค้าเลือกที่จะรับค่าเสียหายส่วนแรกครั้งละ 5,000 บาท ค่าเบี้ยของลูกค้าจะลดลงจากที่พนักงานได้เสนอราคาไว้ประมาณ 5,000 บาท เช่น รถของลูกค้ามีค่าเบี้ยอยู่ที่ 17,000 บาท ค่าเบี้ยจะลดลงเหลือประมาณ 12,000 บาท (ส่วนลดในแต่ละเคสอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ให้โทรสอบถามเพื่อขอราคาจากพนักงาน)

เมื่อมีอุบัติเหตุและการเคลมเกิดขึ้นโดยที่ลูกค้าเป็นฝ่ายผิด เช่น เป็นอุบัติเหตุการชนท้ายและกันชนท้ายของรถคู่กรณีเกิดความเสียหาย ลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียหายในครั้งนั้นเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท หากค่าซ่อม/เปลี่ยนกันชนท้ายให้กับรถของคู่กรณีเกินกว่า 5,000 บาท ทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างนั้นเอง

แต่หากเป็นอุบัติเหตุที่ลูกค้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท และทางบริษัทประกันยินดีรับผิดชอบในการซ่อมรถของลูกค้าตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

ค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไข (Excess)

เป็นค่าเสียหายที่ผู้ใช้รถหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ประสบเหตุต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ในกรณีที่การเคลมเข้าเงื่อนไขตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552

ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เข้าเงื่อนไขซึ่งผู้ใช้รถหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท เช่น…

  1. รถถูกขีดข่วน หรือหินตกกระเด็นใส่ แต่ไม่สามารถหาคู่กรณีได้
  2. ความเสียหายที่เกิดจากการขับที่ประมาท เช่น ขับรถไถลตกข้างทางแต่ยังไม่พลิกคว่ำ หรือขับรถตกหลุมแล้วตัวรถครูดกับพื้นถนน เป็นต้น
  3. ระบุสาเหตุที่ทำให้รถเสียหายไม่ได้ รวมถึงระบุวัน เวลา สถานที่เมื่อรถเกิดความสียหายที่ชัดเจนไม่ได้
  4. ชนกับพาหนะอื่นแต่แจ้งข้อมูลคู่กรณีไม่ได้

การคิดค่าส่วนแรกตามเงื่อนไขนี้จะคิดตามเหตุการณ์ หากในเหตุการณ์หนึ่งมีความเสียหายต่อรถยนต์มากกว่า 1 ชิ้น ค่าเสียหายส่วนแรกที่ต้องจ่ายคือ 1,000 บาทเท่านั้น

หากลูกค้ามีความสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเสียหายส่วนแรก (Excess และ Deductible) โทรสอบถามพนักงานได้ที่เบอร์ 02-627-7777